УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕI. ОБЩИ УСЛОВИЯ1. Посочените условия са валидни за всички извършени от нас доставки на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

2. Устни или писмени споразумения с нашите търговски представители, които са в разрез с по-долу посочените условия за продажба, доставка и плащане, не ни обвързват със задължения към купувача.II. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА1. Извършване на доставка в градовете с представителства на фирмата (гр. Пловдив, гр. Варна, гр. В.Търново, гр. София, гр. Бургас)

         - доставките се извършват до 48 часа от приемане на писмена /на електронна поща или факс/ или устна заявка

         - безплатна доставка при заявка на стойност от 80,00 лв. без ДДС

         - платима доставка при заявка на стойност под 80,00 лв. без ДДС, като стойността на доставката е в размер на 6,90 лв. без ДДС.

2. Извършване на доставка в градове без представителства на фирмата:

         - доставките се извършват до 10 работни дни от приемане на писмена /на електронна поща или факс/ или устна заявка

         - безплатна доставка при заявка на стойност от 500,00 лв. без ДДС, съобразена с графика и транспортните маршрути на ДОСТАВЧИКА

         - платима доставка при заявка на стойност под 500,00 лв. без ДДС, като стойността на доставката е съобразена с ценовата листа на логистичната фирма извършваща транспорта и удобрена писмено или устно от КЛИЕНТА

3.Извършване на доставка за поръчки  на стойност под 80 лв.без ДДС за градовете с офиси на Катрин Макс ООД  или под 500 лв. за населени места без представителства на Катрин Макс ООД:

Поръчаните продукти ще бъдат доставяни до офис на фирма Еконт или на посочен от вас адрес. При покупка заплащате цената на продуктите и цената за доставка. Нашите клиенти ползват 20% отстъпка от цената за доставка. Поръчки след 15:00 се обработват на следващия ден. Поръчки от събота и неделя се обработват в понеделник. Възможно е да има забавяне в зависимост от населеното място и според графика на Еконт. Национални празници също е възможно да забавят доставки

 

4. Срок на доставка:

- за продукти налични на склад: съгласно упоменатите по-горе срокове или съгласно предварително уговорени такива.

- за продукти неналични на склад към момента на заявка: съгласно предварително договорен срок на доставка.

5. Доставки с бърз и експресен транспорт са за сметка на Купувача. Получателят поема риска от евентуална злополука при транспортирането на пратката.

6. Доставките се транспортират от ДОСТАВЧИКА със собствени транспортни средства или с логистични фирми, с които ДОСТАВЧИКА има сключен договор.

7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не поема риск за доставки, които Купувача транспортира по свое желание и за своя сметка.

8. Документите, съпътстващи доставката са данъчна фактура, приемо- предавателен протокол, информационни листи и други документи съгласно изискванията на Купувача.III. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕВсички директни продажби се сключват при следните стандартни условия на плащане:

1. Плащане в брой на пълната фактурна стойност при доставка на място ( наложен платеж ).

2. Плащане в брой на пълната фактурна стойност в офис или склад на ДОСТАВЧИКА при получаване на продуктите.

3. Плащане на пълната фактурна стойност по банков път при заявка за доставка.

     Банкови сметки на ДОСТАВЧИКА:   УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

                                                                  BIC код: UNCRBGSF

                                                                   IBAN: BG42UNCR70001519386556

 4. Плащане на пълната фактурна стойност по банков след направена доставка и с ползване на отложено плащане и/или отстъпки от базови цени се извършва след подписване на „Договор за доставка”. Плащанията се извършват по горепосочената банкова сметка.IV. РЕКЛАМАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО1. Рекламации за количество могат да се правят само в момента на подписване на документа, който придружава всяка доставка.

2. Обосновани рекламации по качеството се предявяват на доставчика в писмена форма в рамките на три дни от получаването на доставката. След изтичане на срока считаме доставката за одобрена.

3. доставчикЪТ не приема рекламации, дължащи се на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на КУПУВАЧА.

4. Други права, особено такива за компенсация на разходи за непосредствени или посредствени щети, не се полагат на Купувача.

5. доставчикЪТ се задължава да разреши възникналия проблем при пряко договаряне с КУПУВАЧА.V. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА1. доставчикЪТ не носи отговорност за неизпълнение на приети заявки за доставки, причинено от настъпване на форсмажорни обстоятелства, за срока на действие на същите.

2. При прекратяване или забавяне на доставките, от страна на нашите доставчици – производители поради нарушения в производствената или логистична им дейности ДОСТАВЧИКЪТ информира КУПУВАЧА своевременно.VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ1. Приемането на данъчните фактурите за осъществените доставки без възражения се счита за приемане на горепосочените условия.

2. Всички допълнителни споразумения се сключват в писмена форма.

3. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото на промени в условията на продажба, доставка и плащане.

4. Валидност на условията: от 01.09.2010 г.